Skosne pliski

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Skośne pliski . Pliski te kroi się skośnie do kierunku biegu nitek w tkaninie, natomiast zszywa się je zgodnie z biegiem nitek. Skośne pliski są rozciągliwe i dzięki temu można je łatwo dopasować do każdej formy. Krojenie. W celu otrzymania skosu, zakładamy pod kątem prostym jeden róg tkaniny i odcinamy go. Równolegle do odciętego brzegu rysujemy kredą krawiecką szereg linii w odstępach, co najmniej 3 cm, następnie kroimy wzdłuż tych linii skośne paski tkaniny. Wąskie brzegi plisek składamy prawą stroną do prawej w ten sposób, aby ostre narożniki wystawały z każdej strony. Dla zaoszczędzenia czasu i nici zszywa się wszystkie pliski w ciągłości, następnie przecina się pomiędzy nimi nici, rozprostowuje i rozprasowuje łączące szwy. Wystające narożniki należy równo przyciąć. Wypustki. Wypustką nazywamy wąski, wystający pasek tkaniny, podkreślający linię szwu lub krawędzi. Najczęściej robi się wypustki z tkaniny o odmiennej barwie . W celu wykonania wypustki składamy skośną pliskę na pół lewą stroną do lewej i zaprasowujemy ją. Wypustkę można wykonać dwojakim sposobem: Podwójnie złożoną skośną pliskę podfastrygować pod wąsko założony brzeg tkaniny, następnie brzeg wraz z pliską przyfastrygować do drugiej części tkaniny i przestębnować przy samym brzegu. W tym przypadku stębnówka będzie widoczna. Jeśli zależy nam na tym, aby stębnówka nie była widoczna, należy nastębnować – skośną pliskę na jedną część tkaniny w ten sposób, aby jej brzeg znalazł się obok ciętej krawędzi tkaniny. [patrz też: fotolab24, pack4you, fotolab24 męska ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fotolab24 pack4you tureckie sukienki