Pasek do beretu jest prostokatem 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-11-2016

0

Pasek do beretu jest prostokątem 5 — Król.. szerokości 2+3 cm i długości równej obwodowi głowy + 0,5+1 cm. Beret wykończyć płaskim guzikiem obciągniętym tkaniną lub pomponikiem z wełny. Opis konstrukcji rękawa dwuczęściowego Do konstrukcji rękawa dwuczęściowego do płaszcza potrzebne będą, oprócz wymiarów wyżej podanych: długość ręki (Rv — Nx) — 32 cm i najmniejszy obwód przedramienia (on) = = 12,5 cm. Rozpoczynamy od wykreślenia siatki rękawa. Z prawej strony arkusza wykreślamy linię pionową. Jej wierzchołek oznaczamy punktem S. = długość Rv-ŕ-Nx 3 cm = 34+35 cm; z punktów S i N wykreślić linie poziome w lewo s—: SI — 1/2 szerokości rękawa + 1/8 opx+ 1/16ZW +0,5+1 cm = 14,1 cm; z punktu SI wykreślić pionową w dół i wyznaczyć NI głębokośćpodkrojupachy=. 3/4 głębokości pachy w tyle płaszcza — 0,5 cm == w tyle płaszcza : 4 • 3 — 0,5 cm 10,4 cm; z punktu P poprowadzić prostą w lewo, wyznaczyć punkt PI wysokość łokcia = N + 3+4 cm; z punktu T poprowadzić linię poziomą w lewo wyznaczającą punkt Tl S*S2 1/2 S*SI +0,5 cm = 7,3 +7,5 cm; z punktu S2 wykreślić pionową w dół i wyznaczyć punkt P2 sł+S3 sł*S4 — PI*P3 1/3 SI *PI; przez punkt P3 poprowadzić linię poziomą w lewo i prawo; połączyć linią prostą S3 z S4 i przedłużyć ją w lewo w dół do przecięcia
z linią poziomą przechodzącą przez punkt P3 ; na przęcięciu oznaczyć punkt P4 P3*P5 P3+P4 S . S5 = 1/2 S*S2 P*P6 1/4 S*P; punkty S5 i P6 połączyć prostą P-ŕ-P7 N*N2 = 2 cm; odmierzyć je w prawo na przedłužónej linii poziomej T*T2 I cm Połączyć prostymi punkty P7 z T2 i T2z N2. [hasła pokrewne: olej kokosowy na włosy, plecak vans, buty do biegania ]

Patke wykreslic wedlug danych na

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-11-2016

0

Patkę wykreślić według danych na rys. 77 i odkalkować. Przechodzimy do opracowania formy przodu. R3 wysokość barków w przodzie = 13,1 cm; z punktu P4 zatoczyć łuk cyrklem w lewo i w prawo odmierzoną długością odcinka P4*R3 R4 długość szwu barkowego w przodzie S7*R1 — — 0,5 cm; punkt początkowy tego odcinka przyło- P9*P12 głębokość zaszewki na linii pachy = I cm; połączyć linią prostą P12 z PII oraz P12zR4 Wykreślić podkrój pachy w przodzie prowadząc łuk przez punkty R4, P 12, P9 i P3- Linię pachy przedłużyć w prawo 0 0,5 cm. Przez punkty S5 i P5 poprowadzić linię pionową w dół do przecięcia z linią dołu = punkt D2. Od S5 i D2 odmierzyć w lewo po 3 cm na zapięcia w przodzie i wykreślić równoległą do S5*D2. Od T2 odmiórzyć 1,5 cm i przez punkt ten poprowadzić linię boku do dołu według rys. 77. Skrócić ją 1,5 cm, a dół wykreślić łagodnym łukiem. Narysować kieszeń nakładaną i patkę na formie tyłu, a następnie odkalkować. Konstrukcja kołnierza K*KI = 1/2 os + 1+1,2 cm = 14+14,2 cm = wysokość podkroju +3 cm K2+K3= szerokość kołnierza
K3*K4— K*KI
K5 = wysokość stójki *2,5 cm 8+9 cm K7 szerokość kołnierza w przodzie = 8+8,5 em Wykreślić linie konturowe kołniełza oraz stójkę linią przerywaną. Opis konstrukcji beretu 1/2 obwodu głowy +1 cm, np. 26 +0,5+ +1 cm wysokość klina, np. 147 +15 cm wł*W3 W*W2
Odcinek W+WI podzielić na 6 równych części i z wyznaczonych punktów wykreślić linie pionowe do góry. Na wysokości 1/3 W : W2 poprowadzić pomocniczą linię równoległą do *Wł. Do wysokości tej linii poprowadzić w górę linie proste jak na rys. 79, a następnie łagodnymi łukami wykreśIić linie trzech klinów beretu. Strzałki oznaczają kierunek nitki prostej w tkaninie, który należy uwzględnić przy krojeniu klinów. Beret składa się z sześciu klinów. Różnicę 0,5+1 cm między szerokością wszystkich klinów na linii podstawy a długością paska wdać rÓwnomiernie na całym obwodzie beretu przy wszywaniu go do paska. [patrz też: tusze do rzęs, olejek arganowy, powiększanie piersi ]